Mediation in Estonia

See meelekaart oli  aluseks 2009 a A. Baltini konverentsiettekandele. Teemaks oli lepituse olukord Eestis. Meelekaardil (mind map) on lahti volditud tänane olukord. Värskeimateks uudisteks on Lepitusseaduse vastuvõtmine ja värske teenustpakkuja, Juriidiline Lepituskoda OÜ, loomine.